FAGG.

Hieronder kan je de lijst consulteren van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die niet aan een voorschrift onderworpen zijn, alsook medische hulpmiddelen die te koop worden aangeboden:

Medicamenten

Medische hulpmiddelen

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAGG

Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
https://www.fagg.be/nl